Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014

Inkomsterna uppgick under juni till 37,3 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor lägre än i juni föregående år. Inkomsterna för första halvåret uppgår till 440,3 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än första halvåret föregående år.

 

Förra årets försäljning av Nordeaaktier ger lägre inkomster i juni

De lägre inkomsterna under juni i år jämfört med motsvarande månad förra året beror på att staten under juni 2013 sålde aktier i Nordea till ett sammanlagt värde av 19,4 miljarder kronor. Cirka hälften av inkomsterna från försäljningen redovisades mot inkomsttitel, vilket ökade inkomsterna på statens budget med 9,3 miljarder kronor. Resterande del av försäljningsinkomsterna tillföll stabilitetsfonden och redovisades som en negativ utgift på statens budget.   

 

Skatteinkomsterna högre första halvåret 2014

De löpande redovisade skatteinkomsterna uppgår för det första halvåret till 388,3 miljarder kronor, vilket är 12,0 miljarder högre än motsvarande period föregående år. Övriga inkomster uppgår efter sex månader till 52,1 miljarder kronor, en minskning med 9,8 miljarder kronor.

 

Skatt på varor och tjänster ökar

Bland de löpande redovisade skatterna är det framför allt skatt på varor och tjänster som ökat. För perioden januari – juni uppgår skatt på varor och tjänster till 220,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11,5 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Mervärdesskatten, netto uppgår för det första halvåret till 158,0 miljarder kronor, en ökning med 13,2 miljarder kronor jämfört med de första sex månaderna 2013.

 

Energiskatten minskar

Energiskatten uppgår till 32,1 miljarder kronor efter sex månader. Det är en minskning med 3,0 miljarder kronor om man jämför med de första sex månaderna 2013. Energiskatt på elektrisk kraft uppgår till 11,7 miljarder kronor för det första halvåret. Det är en minskning med 1,4 miljarder kronor. Även skatter på bensin och oljeprodukter har minskat mellan halvåren 2013 och 2014.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026