Månadsutfall för statens budget april 2014
Publicerad 27 Maj 2014

Information lämnas av:

Eva Engberg, tel 08-690 4466, e-post eva.engberg@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026