Månadsutfall för statens budget november 2014
Publicerad 18 December 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov 2014 Utfall nov 2013 Förändring nov Utfall jan-nov 2014 Utfall jan-nov 2013 Förändring jan-nov Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 788 772 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 168 1 779 -612 40 017 46 379 -6 362 41 649 45 319
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 28 20 649 -20 621 178 15 000
4000 Återbetalning av lån 93 116 -23 878 1 022 -145 958 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 763 793 -30 9 103 9 178 -75 9 990 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 14 63 -49 11 573 9 594 1 980 12 755 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -75 492 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 71 826 68 726 3 100 698 471 676 388 22 083    
Totala inkomster 73 864 71 478 2 386 760 070 763 211 -3 141 778 811 820 424
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026