Månadsutfall för statens budget januari 2014
Publicerad 27 Februari 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jan 2014 Utfall jan 2013 Förändring jan Utfall jan-jan 2014 Utfall jan-jan 2013 Förändring jan-jan Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 781 441 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 12 542 1 345 11 197 12 542 1 345 11 197 40 443 49 114
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 0 0 15 000
4000 Återbetalning av lån 63 77 -14 63 77 -14 1 043 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 837 874 -37 837 874 -37 10 201 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 42 -42 42 -42 13 039 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -75 191 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 51 484 48 985 2 498 51 484 48 985 2 498    
Totala inkomster 64 926 51 324 13 602 64 926 51 324 13 602 770 976 824 219
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026