Månadsutfall för statens budget september 2013
Publicerad 31 Oktober 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep 2013 Utfall sep 2012 Förändring sep Utfall jan-sep 2013 Utfall jan-sep 2012 Förändring jan-sep Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 780 755 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 038 1 403 634 43 119 44 804 -1 685 47 621 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 10 329 0 10 329 20 649 70 20 579 10 320 15 000
4000 Återbetalning av lån 54 58 -4 855 1 043 -188 1 124 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 798 796 2 7 620 7 446 174 10 118 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 169 55 113 9 521 8 010 1 511 11 176 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 325 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -3
9000 Löpande redovisade skatter 59 642 55 235 4 407 554 908 567 973 -13 064    
Totala inkomster 73 030 57 548 15 482 636 672 629 346 7 327 784 786 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026