Månadsutfall för statens budget augusti 2013
Publicerad 26 September 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall aug 2013 Utfall aug 2012 Förändring aug Utfall jan-aug 2013 Utfall jan-aug 2012 Förändring jan-aug Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 780 755 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 729 1 779 -49 41 081 43 401 -2 319 47 621 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 10 320 70 10 249 10 320 15 000
4000 Återbetalning av lån 135 168 -33 801 985 -184 1 124 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 764 757 7 6 821 6 650 172 10 118 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 266 349 -83 9 352 7 954 1 398 11 176 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 325 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -3
9000 Löpande redovisade skatter 63 980 65 343 -1 364 495 266 512 737 -17 471    
Totala inkomster 66 874 68 396 -1 522 563 642 571 797 -8 155 784 786 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026