Månadsutfall för statens budget maj 2013
Publicerad 19 Juni 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj 2013 Utfall maj 2012 Förändring maj Utfall jan-maj 2013 Utfall jan-maj 2012 Förändring jan-maj Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 777 136 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 15 864 11 070 4 794 35 723 37 102 -1 378 47 938 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 71 69 1 71 15 000
4000 Återbetalning av lån 161 206 -45 520 641 -121 1 164 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 840 827 14 4 507 4 333 174 10 114 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 526 453 73 8 231 6 557 1 674 13 046 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 368 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -3
9000 Löpande redovisade skatter 73 516 74 916 -1 400 345 882 360 881 -14 999    
Totala inkomster 90 907 87 471 3 436 394 934 409 583 -14 649 773 098 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026