Månadsutfall för statens budget maj 2013
Publicerad 19 Juni 2013

Information lämnas av:

Thomas Loréhn (Inkomster), tel 08-690 44 52, e-post thomas.lorehn@esv.se

Maria Palm (Utgifter), tel 08-690 44 51, e-post maria.palm@esv.se

Kristina Johansson (Enhetschef), tel 08-690 45 42, e-post kristina.johansson@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026