Månadsutfall för statens budget december 2013
Publicerad 30 Januari 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall dec 2013 Utfall dec 2012 Förändring dec Utfall jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2012 Förändring jan-dec Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 773 617 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 304 1 557 -253 47 683 48 849 -1 166 48 175 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 0 246 -246 20 649 322 20 327 20 649 15 000
4000 Återbetalning av lån 83 68 14 1 105 1 322 -217 1 113 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 760 742 18 9 938 9 717 221 10 002 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 672 693 -21 10 266 9 782 484 9 962 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 768 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -3
9000 Löpande redovisade skatter 23 917 26 825 -2 908 700 304 717 580 -17 276    
Totala inkomster 26 735 30 131 -3 396 789 946 787 573 2 373 786 747 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026