Månadsutfall för statens budget november 2013
Publicerad 19 December 2013
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2013, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov 2013 Utfall nov 2012 Förändring nov Utfall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2012 Förändring jan-nov Prognos 2013 SB 2013
1000 Statens skatteinkomster 773 617 815 480
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 779 1 572 208 46 379 47 293 -914 48 175 50 520
3000 Inkomster av försåld egendom 0 6 -6 20 649 76 20 573 20 649 15 000
4000 Återbetalning av lån 116 148 -32 1 022 1 254 -232 1 113 1 199
5000 Kalkylmässiga inkomster 793 790 3 9 178 8 975 203 10 002 10 734
6000 Bidrag m.m. från EU 63 805 -742 9 594 9 088 505 9 962 11 623
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -76 768 -74 977
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -3
9000 Löpande redovisade skatter 68 726 69 250 -524 676 388 690 756 -14 368    
Totala inkomster 71 478 72 571 -1 093 763 211 757 443 5 768 786 747 829 578
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026