Månadsutfall för statens budget november 2013
Publicerad 19 December 2013

Information lämnas av:

Jonas Larsson (Inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Thomas Loréhn (Utgifter), tel 08-690 44 52, e-post thomas.lorehn@esv.se

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026