Månadsutfall för statens budget september 2012
Publicerad 30 Oktober 2012
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2012, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep 2012 Utfall sep 2011 Förändring sep Utfall jan-sep 2012 Utfall jan-sep 2011 Förändring jan-sep Prognos 2012 SB 2012
1000 Statens skatteinkomster 814 907 813 303
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 403 1 251 152 44 804 49 554 -4 750 49 810 49 220
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 70 22 869 -22 798 70 15 000
4000 Återbetalning av lån 58 70 -12 1 043 1 154 -111 1 344 1 361
5000 Kalkylmässiga inkomster 796 760 37 7 446 8 891 -1 445 9 776 11 305
6000 Bidrag m.m. från EU 55 560 -505 8 010 9 567 -1 557 11 403 12 969
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -74 165 -70 045
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -130
9000 Löpande redovisade skatter 55 235 55 553 -318 567 973 617 934 -49 961    
Totala inkomster 57 548 58 194 -645 629 346 709 969 -80 623 813 015 833 113
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026