Månadsutfall för statens budget september 2012
Publicerad 30 Oktober 2012

Information lämnas av:

Eva Engberg (Utgifter), tel 08-690 44 66, e-post eva.engberg@esv.se
Jonas Larsson (Inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se

Kristina Johansson (Enhetschef), tel 08-690 45 42, e-post kristina.johansson@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026