Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012

Information lämnas av:

Eva Engberg (Utgifter), tel 08-690 44 66, e-post eva.engberg@esv.se
Jonas Larsson (Inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se

Claes-Göran Gustavsson (T.f. avdelningschef), tel 08-690 43 26, e-post claes-goran.gustavsson@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026