Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012

 

 

Sammanfattning utgifter för juni 2012

 

Utgifterna på statens budget uppgick till 63,8 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Utgifterna under utgiftsområdena Kommunikationer, Internationellt bistånd och Rättsväsendet blev tillsammans 2,4 miljarder kronor lägre än beräknat samtidigt som Statsskuldsräntor m.m. och Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 1,5 miljarder kronor respektive 1,6 miljarder kronor högre än väntat. Den kassamässiga korrigeringen blev 4,2 miljarder kronor lägre än beräknat. De takbegränsade utgifterna i juni blev 84,4 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än väntat. Utgifterna för statsskuldsräntor, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen ingår inte under taket.

 

Utgiftsområde 4

Utgifterna uppgick till 3,6 miljarder kronor, vilket var 0,4 miljarder kronor lägre än väntat. Det är framför allt utgifterna för Sveriges domstolar och kriminalvården som blev lägre än beräknat.

 

Utgiftsområde 7

Utgifterna uppgick till 1,9 miljarder kronor, vilket var 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är utfallet för Biståndsverksamhet som blev lägre än väntat.

 

Utgiftsområde 22

Utgifterna uppgick till 4,4 miljarder kronor, vilket var 1,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för väghållning blev 0,9 miljarder kronor lägre och utgifterna för banhållning blev 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utgiftsområde 26

Utgifterna uppgick till 2,6 miljarder kronor, vilket var 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det var  räntor på statsskulden som blev högre än väntat.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringsposten blev -3,1 miljarder kronor vilket minskar utgiftssidan på statens budget.  Den kassamässiga korrigeringen var beräknad till 1,1 miljard kronor och därmed blev avvikelsen mot prognos 4,2 miljarder som innebar att utgifterna blev lägre än beräknat.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev -0,4 miljarder kronor. Nettoutlåningen var beräknad till -2 miljarder kronor och därmed blev avvikelsen mot prognos 1,6 miljarder, som innebar att utgifterna blev högre än beräknat.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026