Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012

Sammanfattning

 

Inkomsterna på statens budget blev 35,4 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror i huvudsak på att utbetalningarna av skatteåterbäring blev högre än väntat i juni. Se nedan betalningsdifferenser, skattekonto.

 

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Nettoutfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -26,4 miljarder kronor i juni 2012, vilket är 10,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Utbetalningarna från skattekontot av skatteåterbäring blev betydligt högre än väntat i juni vilket kan bero på att antalet personer som e-deklarerat ökat kraftigt. Betalningsdifferensen, dvs skillnaden mellan betalda och debiterade skatter, är svår att uppskatta på månadsbasis och variationerna är stora. På årsbasis är detta av mindre betydelse och det aktuella månadsutfallet bedöms inte påverka årsprognosen.

 

I maj månads utfall ingick den första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2011. Den överskjutande skatten redovisades i majutfallet men betalades ut i juni, vilket medför en positiv betalningsdifferens i maj och en negativ i juni.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026