Månadsutfall för statens budget april 2012
Publicerad 29 Maj 2012

Information lämnas av:

Jörgen Hansson (Inkomster), tel 08-690 43 83, e-post jorgen.hansson@esv.se
Christina Bergström (Utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se

Patrik Andreasson (Prognos), tel 08-690 44 56, e-post patrik.andreasson@esv.se

Ingemar Härneskog (Bitr. avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026