Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011

Information lämnas av:

Christina Bergström (Utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Elisabeth Eklund Perntz (Inkomster), tel 08-690 44 44, e-post elisabeth.eklund-perntz@esv.se

Patrik Andreasson (Prognos), tel 08-690 45 56, e-post patrik.andreasson@esv.se

Ingemar Härneskog (Biträdande avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026