Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011

Information lämnas av:

Helene Diyabanza Peterson (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Elisabeth Eklund Perntz (inkomster), tel 08-690 44 44, e-post elisabeth.eklund-perntz@esv.se

Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post patrik.andreasson@esv.se

Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026