Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011

Budgetsaldot blev 67,7 miljarder kronor för februari, vilket är 23,8 miljarder högre än februari 2010.

 

Inkomsterna på statens budget uppgick till 130,5 miljarder kronor, vilket är 29,8 miljarder kronor högre än februari 2010.  Det är inkomsterna av försåld egendom som blev högre 2011 som följd av försäljning av aktier i Nordea AB (19,0 miljarder kronor).

 

De totala utgifterna på statens budget uppgick till totalt 62,8 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor högre än februari 2010. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 3,6 miljarder kronor högre medan utgiftsområdena och den kassamässiga korrigeringen blev 5,8 miljarder kronor högre respektive 3,5 miljarder kronor lägre än februari 2010.

 

Utfallet publiceras samtidigt med ESV:s nya prognos där februari månads utfall beaktas. Detta innebär att inga avvikelser mellan utfall och prognos förekommer denna månad.

 

 

 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2011 SB 2011 TB 2011
Totala inkomster 130,5 130,5 0,0 218,2 218,2 0,0 868,5 833,0  
Totala utgifter 62,8 62,8 0,0 120,5 120,5 0,0 823,3 827,1
Budgetsaldo 67,7 67,7 0,0 97,6 97,6 0,0 45,2 5,9

Utgiftstaket är fastställt till 1 063 miljarder kronor 2011. Det är 39 miljarder kronor (3,8%) högre än utgiftstaket 2010.

 

De takbegränsade utgifterna i februari uppgick till 83,7 miljarder kronor.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2011 SB 2011 TB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 65,6 65,6 0,0 126,3 126,3 0,0 774,6 783,3
Ålderspensionssystemet 18,1 18,1 0,0 36,2 36,2 0,0 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 83,7 83,7 0,0 162,5 162,5 0,0 996,8 1 005,5 0,0

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026