Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2011, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall feb Prognos feb Avvik.feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2011 SB 2011
1000 Statens skatteinkomster         835 336 798 460
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 044 2 044 0 3 215 3 215 0 54 019 50 457
3000 Inkomster av försåld egendom 19 016 19 016 0 19 016 19 016 0 22 746 25 000
4000 Återbetalning av lån 189 189 0 271 271 0 1 476 1 491
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 121 1 121 0 1 905 1 905 0 10 794 10 927
6000 Bidrag m.m. från EU 6 600 6 600 0 6 630 6 630 0 13 353 13 092
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -69 189 -66 315
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -69 -125
9000 Löpande redovisade skatter 101 528 101 528 0 187 126 187 126 0    
Totala inkomster 130 499 130 499 0 218 163 218 163 0 868 466 832 988

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026