Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011

Information lämnas av:

Mikael Marelius (utgifter), tel 08-690 44 28, e-post mikael.marelius@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 27, e-post 
ann-sofie.andersson@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post 
patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (bitr. avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post 
ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026