Månadsutfall för statens budget december 2011
Publicerad 31 Januari 2012

Information lämnas av:

Dordi Rasmusson (utgifter), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se
Jonas Larsson (inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se

Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post patrik.andreasson@esv.se

Ingemar Härneskog (biträdande avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026