Månadsutfall för statens budget november 2011
Publicerad 22 December 2011

Budgetsaldot blev 5,6 miljarder kronor, vilket är i nivå med ESV:s senaste prognos. Utgifterna på statens budget uppgick till 68,3 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att utfallet för den Kassamässiga korrigeringen som blev lägre än beräknat. Inkomsterna på statens budget blev 73,9 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utfallet för november jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 16 december. I prognosen ingick utfall t.o.m. oktober månad.

 ESV publicerar en ny prognos i mars 2012.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Totala inkomster 73,9 77,3 -3,4 842,5 846,0 -3,4 880,7 833,0  
Totala utgifter 68,3 71,8 -3,5 683,9 687,4 -3,5 805,0 827,1 12,2
Budgetsaldo 5,6 5,5 0,0 158,6 158,6 0,0 75,7 5,9
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 86,1 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Utgiftstaket för 2011 är fastställt till 1 063 miljarder kronor. Det är 39 miljarder kronor (3,8 procent) högre än utgiftstaket 2010.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 67,5 68,7 -1,2 679,2 680,4 -1,2 770,1 783,3 1,7
Ålderspensionssystemet 18,6 18,7 0,0 201,8 201,9 0,0 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 86,1 87,3 -1,2 881,1 882,3 -1,2 992,4 1 005,5 1,7
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026