Statsbudgetens månadsutfall januari 2011
Nr: 2011:1, 25 feb 2011

Budgetsaldot blev 29,9 miljarder kronor för januari 2011, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 87,7 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än beräknat. Det är framför allt skatteinkomsterna som är högre än väntat.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 57,7 miljarder kronor, vilket är 8,2 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Skillnaderna rör framför allt Riksgäldens nettoutlåning och den Kassamässiga korrigeringen.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av hur avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information påverkar ESV:s kommande prognos. Statsbudgetens totala inkomster för 2011 bedöms nu bli 29 miljarder kronor högre medan utgifterna bedöms vara oförändrade. Budgetsaldot blir därmed 29 miljarder kronor bättre än i decemberprognosen och väntas nu uppgå till 25 miljarder kronor.

 

Ökningen av statsbudgetens inkomster beror främst på försäljning av aktier i Nordea AB för 19 miljarder kronor. Dessutom kommer staten att delta i återköpsprogrammet för Telia Sonera-aktier vilket ger 3,7 miljarder kronor. Vidare bedöms statens aktieutdelningar bli 1 miljard kronor större än tidigare beräknat och Riksbankens inlevererade överskott 0,5 miljarder kronor större. Prognosen för Mervärdesskatt och Juridiska personers inkomstskatt höjs med 2 miljarder kronor vardera. Se även länk till tabell, Offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster 2010–2011.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2011 SB 2011 TB 2011
Totala inkomster 87,7 78,2 9,4 87,7 78,2 9,4 824,7 833,0  
Totala utgifter 57,7 49,5 8,2 57,7 49,5 8,2 828,3 827,1
Budgetsaldo 29,9 28,7 1,2 29,9 28,7 1,2 -3,6 5,9

Utgiftstaket är fastställt till 1 063 miljarder kronor 2011. Det är 39 miljarder kronor (3,8%) högre än utgiftstaket 2010.

 

De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 78,8  miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos från december 2010.  

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2011 SB 2011 TB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 60,7 62,5 -1,8 60,7 62,5 -1,8 775,6 783,3
Ålderspensionssystemet 18,1 18,1 0,0 18,1 18,1 0,0 222,3 222,2
Takbegränsade utgifter 78,8 80,6 -1,8 78,8 80,6 -1,8 997,8 1 005,5 0,0

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026