Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010

Information lämnas av:

Helene Diyabanza Peterson (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 43 83, e-post 
jorgen.hansson@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post 
patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (Biträdande avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post 
ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026