Statsbudgetens månadsutfall juli 2010
Nr: 2010:7, 27 aug 2010

Budgetsaldot blev 12,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor bättre än ESV:s senaste prognos, som visade ett överskott på 11,7 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 45,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning blev 2,0 miljarder kronor högre än beräknat, medan flertalet utgiftsområden blev lägre än väntat.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 57,8 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det var bl.a. hushållens kapitalskatt enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2009 som blev högre.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 57,8 56,5 1,3 496,2 495,8 0,4 767,2 723,0  
Totala utgifter 45,3 44,8 0,5 389,5 405,8 -16,3 796,6 829,1 3,7
Budgetsaldo 12,5 11,7 0,8 106,6 90,0 16,7 -29,5 -106,1
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5 procent högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i juli uppgick till 74,9 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Det var främst utgifterna för internationellt bistånd, arbetsmarknad och arbetsliv samt försvar och samhällets krisberedskap som blev lägre än beräknat. Alla utgiftsområden och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket, dock inte utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 56,5 58,2 -1,7 427,4 429,2 -1,9 763,6 783,1 3,7
Ålderspensionssystemet 18,4 18,5 -0,1 127,9 127,9 0,1 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 74,9 76,7 -1,8 555,3 557,1 -1,8 986,4 1 006,6 3,7
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026