Statsbudgetens månadsutfall juli 2010
Nr: 2010:7, 27 aug 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jul Prognos jul Avvik.jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         764 274 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 249 1 239 10 32 626 34 854 -2 228 42 846 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 29 26 3 26
4000 Återbetalning av lån 99 85 14 986 994 -8 1 615 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 663 686 -24 5 654 5 685 -32 9 194 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 233 49 184 9 549 9 672 -123 13 771 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -64 560 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         17 -150
9000 Löpande redovisade skatter 55 551 54 410 1 141 447 343 444 526 2 817    
Totala inkomster 57 794 56 469 1 325 496 186 495 758 428 767 184 723 004
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026