Statsbudgetens månadsutfall juli 2010
Nr: 2010:7, 27 aug 2010

Information lämnas av:

Helene Diyabanza Peterson (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Dordi Svendsen Rasmusson (inkomster), tel 08-690 43 34, e-post 
dordi.rasmusson@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post 
patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (bitr. avd.chef), tel 08-690 43 90, e-post 
ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026