Statsbudgetens månadsutfall maj 2010
Nr: 2010:5, 23 juni 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj Prognos maj Avvik.maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         764 274 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 9 006 11 261 -2 255 28 217 30 472 -2 255 42 846 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 1 27 26 1 26
4000 Återbetalning av lån 265 270 -6 738 744 -6 1 615 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 733 735 -1 4 311 4 312 -1 9 194 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 603 896 -293 9 154 9 447 -293 13 771 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -64 560 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         17 -150
9000 Löpande redovisade skatter 69 845 71 606 -1 761 355 148 356 909 -1 761    
Totala inkomster 80 454 84 768 -4 315 397 595 401 910 -4 315 767 184 723 004
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026