Statsbudgetens månadsutfall november 2010
Nr: 2010:11, 22 dec 2010

Information lämnas av:


Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 27, e-post 
ann-sofie.andersson@esv.se
Mikael Marelius (utgifter), tel 08-690 44 28, e-post 
mikael.marelius@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post 
patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (biträdande avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026