Statsbudgetens månadsutfall september 2009
Nr: 2009:9, 29 okt 2009
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2009, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan- sep Prognos jan- sep Ack. avvik. jan- sep Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
01 Rikets styrelse 996 921 75 9 049 9 055 -6 12 108 12 373 216
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 810 843 -33 8 673 8 731 -58 12 009 11 900 58
03 Skatt, tull och exekution 781 819 -38 7 228 7 196 32 9 405 9 460 51
04 Rättsväsendet 2 594 2 867 -274 24 501 24 541 -40 32 946 32 624 1 572
05 Internationell samverkan 215 46 169 1 583 1 413 171 1 866 1 643 215
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 053 3 705 -651 23 858 25 840 -1 982 42 806 44 707 16
07 Internationellt bistånd 2 590 2 686 -96 19 958 20 596 -638 29 752 30 109 -327
08 Migration 419 388 31 4 736 4 726 11 6 366 5 899 259
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 264 5 633 -1 369 39 172 39 437 -265 53 408 54 807 982
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 736 9 025 -289 83 065 83 846 -781 110 979 113 927 950
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 520 3 497 22 31 864 31 830 34 42 276 42 456
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 762 6 085 -324 51 374 51 658 -285 68 489 68 466
13 Integration och jämställdhet 469 479 -10 3 933 3 924 9 5 254 5 473
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 346 5 759 -413 43 013 44 115 -1 102 62 696 55 946 12 673
15 Studiestöd 1 997 2 015 -18 15 053 15 017 37 20 926 21 452 329
16 Utbildning o universitetsforskning 5 480 5 374 106 37 113 37 052 61 49 385 50 189 164
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 638 316 322 8 162 7 837 324 10 234 10 287 5
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 127 146 -20 1 448 1 500 -51 2 055 1 677 135
19 Regional tillväxt 247 271 -24 1 931 2 032 -101 3 198 3 502
20 Allmän miljö- och naturvård 159 301 -142 3 805 3 930 -125 5 173 5 338 -6
21 Energi 179 244 -65 1 960 2 061 -102 2 735 2 811 1
22 Kommunikationer 3 796 3 519 276 26 772 26 414 358 41 342 40 223 1 861
23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 456 709 -254 6 021 6 465 -444 15 625 17 573 104
24 Näringsliv 294 436 -142 4 439 4 666 -228 6 321 5 186 1 363
25 Allmänna bidrag till kommuner 5 632 5 632 0 50 694 50 695 -1 74 593 67 039 14 548
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 252 -1 505 -747 26 107 27 762 -1 655 36 534 33 871
27 Avgiften till EU 1 687 1 673 14 13 230 13 307 -77 19 107 19 878 3 933
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 371
Summa utgiftsområden 57 993 61 884 -3 891 548 741 555 645 -6 904 777 587 766 448 39 103
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 245 63 389 -3 144 522 634 527 883 -5 249 741 053 732 577 39 103
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 32 458 34 234 -1 776 67 635 79 994 -12 359 140 624 11 036
  Kassamässig korrigering 1 491 1 100 391 8 369 7 141 1 228 -473 1 392
Totala utgifter 91 943 97 219 -5 275 624 745 642 780 -18 035 917 738 778 876 39 103

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026