Statsbudgetens månadsutfall september 2009
Nr: 2009:9, 29 okt 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep Prognos sep Avvik.sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         713 187 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 365 1 646 -281 43 535 43 865 -330 49 283 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 76 76 0 76 50 000
4000 Återbetalning av lån 89 102 -14 1 352 1 328 25 1 728 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 718 773 -55 6 948 7 029 -81 9 209 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 80 194 -114 9 797 9 996 -199 12 198 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -68 729 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -31 -100
9000 Löpande redovisade skatter 49 252 48 392 860 517 354 513 775 3 579    
Totala inkomster 51 503 51 107 396 579 063 576 069 2 994 716 922 836 812

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026