Statsbudgetens månadsutfall september 2009
Nr: 2009:9, 29 okt 2009

Information lämnas av:

Elisabeth Eklund-Perntz (utgifter), tel 08-690 44 44, e-post elisabeth.eklund-perntz@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 43 83, e-post 
jorgen.hansson@esv.se
Karin Edlund (prognos), tel 08-690 45 67, e-post 
karin.edlund@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post 
ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026