Statsbudgetens månadsutfall juli 2009
Nr: 2009:7, 28 aug 2009

Budgetsaldot blev 6,2 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos (2009:2).

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 45,1 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 51,3 miljarder kronor, vilket är 10,4 miljarder kronor högre än beräknat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 51,3 40,9 10,4 469,0 467,3 1,7 706,5 836,8  
Totala utgifter 45,1 39,5 5,6 486,0 432,4 53,6 866,2 778,9 26,5
Budgetsaldo 6,2 1,4 4,8 -17,0 34,9 -51,9 -159,8 57,9
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 991 miljarder kronor 2009. Det är 3,6 procent högre än utgiftstaket 2008. De takbegränsade utgifterna visar, enligt ESV:s senaste prognos, en marginal till taket i år på 26,7 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i juli uppgick till 72,9 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor högre än prognostiserat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 54,7 53,7 1,0 408,1 410,3 -2,2 744,2 732,6 26,5
Ålderspensionssystemet 18,2 18,2 0,0 126,2 126,2 0,0 220,2 220,7
Takbegränsade utgifter 72,9 71,9 1,0 534,3 536,4 -2,2 964,3 953,3 26,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2009:2 (2009-05-27) SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2009:2

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026