Statsbudgetens månadsutfall juli 2009
Nr: 2009:7, 28 aug 2009

Information lämnas av:

Christina Bergström (utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Ingemar Härneskog (inkomster), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026