Statsbudgetens månadsutfall maj 2009
Nr: 2009:5, 12 juni 2009

Information lämnas av:

Kristina Olsson (Prognos), tel 08-690 45 20, e-post kristina.olsson@esv.se
Jonas Larsson (Inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Christina Bergström (Utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Ingemar Härneskog (Avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026