Statsbudgetens månadsutfall mars 2009
Nr: 2009:3, 29 apr 2009

Information lämnas av:

Joakim Lundgren (utgifter), tel 08-690 43 52, e-post joakim.lundgren@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 27, e-post ann-sofie.andersson@esv.se
Kristina Olsson (prognos), tel 08-690 45 20, e-post kristina.olsson@esv.se
Ingemar Härneskog (avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026