Statsbudgetens månadsutfall februari 2009
Nr: 2009:2, 27 mars 2009

Budgetsaldot blev 74,3 miljarder kronor, vilket är 39,3 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos. Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 24,7 miljarder kronor, vilket är 31,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Inkomsterna uppgick till 99,0 miljarder kronor och var 7,9 miljarder kronor högre än prognostiserat. Den stora avvikelsen beror framförallt på att Riksgäldens nettoutlåning blev 32,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat till följd av stora repotransaktioner under februari.

För perioden januari-februari 2009 blev budgetsaldot 9,0 miljarder kronor högre än prognosen.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Totala inkomster 99,0 91,1 7,9 163,1 155,2 7,9 754,5 836,8  
Totala utgifter 24,7 56,1 -31,4 95,0 96,1 -1,1 761,3 778,9
Budgetsaldo 74,3 35,0 39,3 68,1 59,1 9,0 -6,8 57,9

De takbegränsade utgifterna i februari uppgick till 77,0 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det är framförallt avgiften till EU och utgifterna för bistånd som blev högre än beräknat. Däremot blev utgifterna för försvaret lägre än beräknat. Ackumulerat för månaderna januari-februari blev utfallet för de takbegränsade utgifterna 2,3 miljarder kronor lägre än prognos.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2009 SB 2009 TB 2009
Utgiftsområden exkl. räntor 59,2 58,6 0,5 119,3 121,4 -2,1 734,7 732,6
Ålderspensionssystemet 17,9 18,0 -0,1 35,7 35,9 -0,2 221,3 220,7
Takbegränsade utgifter 77,0 76,6 0,4 155,0 157,3 -2,3 955,9 953,3 0,0

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


2008:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026