Statsbudgetens månadsutfall februari 2009
Nr: 2009:2, 27 mars 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2009, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall feb Prognos feb Avvik.feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2009 SB 2009
1000 Skatter m.m.         753 656 786 233
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 655 1 977 678 6 406 3 238 3 168 45 179 47 101
3000 Inkomster av försåld egendom 23 0 23 23 3 000 -2 977 3 000 50 000
4000 Återbetalning av lån 221 258 -37 281 330 -49 1 774 1 775
5000 Kalkylmässiga inkomster 845 984 -140 1 736 1 767 -31 8 951 8 608
6000 Bidrag m.m. från EU 7 390 6 873 517 7 302 6 914 388 11 224 11 128
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -69 226 -67 933
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -69 -100
9000 Löpande redovisade skatter 87 847 81 034 6 812 147 328 139 932 7 396    
Totala inkomster 98 980 91 127 7 853 163 076 155 180 7 896 754 490 836 812

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026