Statsbudgetens månadsutfall november 2009
Nr: 2009:11, 22 dec 2009

Information lämnas av:

Dordi Rasmusson (utgifter), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se
Joakim Lundgren (inkomster), tel 08-690 43 52, e-post 
joakim.lundgren@esv.se
Patrik Andreasson (prognos), tel 08-690 44 56, e-post 
patrik.andreasson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post 
ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026