Statsbudgetens månadsutfall september 2008
Nr: 2008:9, 30 okt 2008
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2008, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep Prognos sep Avvik.sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2008 SB 2008
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 824 113 809 325
2000 Inkomster av statens verksamhet 873 1 446 -573 48 252 48 939 -687 54 504 44 026
3000 Inkomster av försåld egendom 24 608 24 600 8 76 546 79 334 -2 788 79 334 50 000
4000 Återbetalning av lån 113 54 60 1 458 1 512 -54 1 944 1 890
5000 Kalkylmässiga inkomster 752 730 21 6 679 6 655 24 8 713 8 927
6000 Bidrag m.m. från EU 270 130 139 9 556 9 454 102 11 281 12 478
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -55 901 -52 482
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -2 304 -2 583
9000 Löpande redovisade skatter 53 955 56 225 -2 270 601 791 606 621 -4 830 0 0
Totala inkomster 80 570 83 185 -2 614 744 282 752 515 -8 233 921 684 871 582
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:3 (2008-09-03), SB=Statsbudgeten och TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026