Statsbudgetens månadsutfall september 2008
Nr: 2008:9, 30 okt 2008

Information lämnas av:

Ingemar Härneskog (Avdelningschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se
Patrik Andreasson (Prognos), tel 08-690 44 56, e-post patrik.andreasson@esv.se
Jörgen Hansson (Inkomster), tel 08-690 43 01, e-post jorgen.hansson@esv.se
Niklas Halén (Utgifter), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halén@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026