Statsbudgetens månadsutfall april 2008
Nr: 2008:4, 27 maj 2008
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2008, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr Prognos apr Avvik.apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2008 SB 2008
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 833 823 809 325
2000 Inkomster av statens verksamhet 19 268 9 571 9 697 26 821 16 087 10 734 50 012 44 026
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 2 154 2 115 39 2 115 50 000
4000 Återbetalning av lån 96 58 38 616 533 82 1 868 1 890
5000 Kalkylmässiga inkomster 675 683 -8 3 092 3 135 -43 8 871 8 927
6000 Bidrag m.m. från EU 501 220 281 7 609 7 025 585 11 428 12 478
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -53 470 -52 482
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -2 152 -2 583
9000 Löpande redovisade skatter 61 238 67 185 -5 948 297 314 295 886 1 428 0 0
Totala inkomster 81 778 77 718 4 060 337 606 324 781 12 824 852 497 871 582
Prognos=ESV:s budgetprognos 2008:1 (2008-03-14), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026