Statsbudgetens månadsutfall december 2008
Nr: 2008:12, 30 jan 2009
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2008, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall dec Prognos dec Avvik.dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2008 SB 2008
1000 Skatter m.m.         812 927 809 325
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 693 1 642 51 52 877 52 826 51 52 826 44 026
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 76 519 76 519 0 76 519 50 000
4000 Återbetalning av lån 171 -53 224 1 881 1 657 224 1 657 1 890
5000 Kalkylmässiga inkomster 612 783 -171 8 700 8 871 -171 8 871 8 927
6000 Bidrag m.m. från EU 368 409 -41 11 028 11 069 -41 11 069 12 478
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -57 056 -52 482
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -2 371 -2 583
9000 Löpande redovisade skatter 25 370 28 684 -3 314 750 186 753 501 -3 314    
Totala inkomster 28 213 31 465 -3 251 901 192 904 443 -3 251 904 443 871 582

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026