Statsbudgetens månadsutfall december 2008
Nr: 2008:12, 30 jan 2009

Information lämnas av:

Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Mikael Marelius (inkomster), tel 08-690 44 28, e-post mikael.marelius@esv.se
Kristina Olsson (prognos), tel 08-690 45 20, e-post kristina.olsson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026