Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008

Budgetsaldot blev 19,7 miljarder kronor för november 2008.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 53,0 miljarder kronor.

 

Statsbudgetens inkomster i november uppgick till 72,6 miljarder kronor.

 

I Budgetprognos 2008:4 ingår utfallet för november. Denna publiceras samma dag som utfallet för november. Detta innebär att inga avvikelser mellan utfall och prognos förekommer denna månad.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Totala inkomster 72,6 72,6 0,0 873,0 873,0 0,0 904,4 871,6  
Totala utgifter 53,0 53,0 0,0 605,4 605,4 0,0 768,3 781,1 36,6
Budgetsaldo 19,7 19,7 0,0 267,5 267,5 0,0 136,2 90,5
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB = Statsbudget och TB = Tilläggsbudget

De takbegränsade utgifterna i november uppgick till 77,2 miljarder kronor.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsväxlar m.m. samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov Prognos nov Avvik. nov Ack. utfall jan-nov Prognos jan-nov Ack. avvik. jan-nov Prognos 2008 SB 2008 TB 2008
Utgiftsområden exkl. räntor 60,3 60,3 0,0 629,5 629,5 0,0 741,5 726,8 30,2
Ålderspensionssystemet 16,9 16,9 0,0 182,8 182,8 0,0 202,5 201,1
Takbegränsade utgifter 77,2 77,2 0,0 812,3 812,3 0,0 944,1 927,9 30,2
Prognos = ESV:s budgetprognos 2008:4 (2008-12-19), SB = Statsbudget, TB= Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


BP 2008:4

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026