Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008

Information lämnas av:

Kristina Lundqvist (Prognos), tel 08-690 45 05, e-post kristina.lundqvist@esv.se
Christina Bergström (utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Jonas Larsson (inkomster), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026