Statsbudgetens månadsutfall november 2008
Nr: 2008:11, 19 dec 2008

Statsbudgetens inkomster november 2008

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i november 2008 uppgick till 72,6 miljarder kronor, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än vad som beräknades i den budgetprognos som publicerades den 3 september 2008 (BP2008:3).

I Budgetprognos 2008:4, som publiceras samma dag, ingår utfallet för november. Därför anges inte någon påverkan på prognosen nedan.

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till 26,4 miljarder kronor i november.

 

Skatteverket avslutade i slutet av november den fjärde omgången av granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2007. Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 33,1 miljarder kronor. Huvuddelen av beloppet består av skatt på kapitalvinster. En stor del av beloppet har tidigare betalats som kompletteringsbetalningar (se Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Den debiterade källskatten blev 42,5 miljarder kronor. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,4 miljarder kronor.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 21,3 miljarder kronor.

 

Skatteverket avslutade i slutet av november granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2007. Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 11,1 miljarder kronor. Huvuddelen av beloppet består av skatt på företagsvinster. En stor del av beloppet har tidigare betalats som kompletteringsbetalningar (se Betalningsdifferenser, skattekonto).

 

I november blev utfallet för preliminär skatt 10,5 miljarder kronor avseende inkomståret 2008.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 41,5 miljarder kronor. Huvuddelen 32,5 miljarder kronor avser avser mervärdesskatt och är, delvis till följd av regeländringar, 48 % högre jämfört med november 2007. Övriga punktskatter minskar med 6 % jämfört med november 2007.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -41,3 miljarder kronor i november.

 

Skatteverket avslutade i slutet av november granskningen av inkomstdeklarationer för inkomståret 2007. Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick sammanlagt till 44,2 miljarder kronor för fysiska och juridiska personer. Huvuddelen av beloppet har betalats som kompletteringsbetalningar, vilket medför en stor negativ betalningsdifferens i samband med redovisningen av den slutliga skatten.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026