Statsbudgetens månadsutfall maj 2007
Nr: 2007:5, 21 juni 2007
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2007, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj Prognos maj Avvik.maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2007 SB 2007
1000 Skatter m.m. 0 0 0 0 0 0 808 294 787 504
2000 Inkomster av statens verksamhet 25 625 27 784 -2 160 48 593 50 753 -2 160 64 227 53 202
3000 Inkomster av försåld egendom 17 963 18 000 -37 17 987 18 024 -37 18 024 50 000
4000 Återbetalning av lån 361 307 54 949 894 54 2 044 2 040
5000 Kalkylmässiga inkomster 679 640 40 3 498 3 459 40 8 113 8 559
6000 Bidrag m.m. från EU 270 382 -113 6 956 7 069 -113 13 347 13 664
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet 0 0 0 0 0 0 -49 432 -53 414
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0 0 0 0 0 0 -7 419 -7 781
9000 Löpande redovisade skatter 66 431 72 702 -6 271 353 164 359 435 -6 271 0 0
Totala inkomster 111 329 119 815 -8 486 431 148 439 635 -8 486 857 200 853 775
Prognos = ESV:s budgetprognos 2007:2 (2007-05-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026